Calendario Exames Setembro 2014

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Contidos Mínimos / Materia

Ciencias da Natureza

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Libros de texto para o próximo Curso 2014/15

1º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

• LENGUA Y LITERATURA 1º- DEBATE
Proyecto Los Caminos del Saber
ISBN: 978-84-294-0811-9

PLÁSTICA

• EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1º ESO
SERIE PERFÍS-Proxecto os Camiños do Saber
ED. OBRADOIRO-SANTILLANA
ISBN: 978-84-8224-977-3

LINGUA GALEGA

• LINGUA E LITERATURA 1º
Os Camiños-Obradoiro (Mochila lixeira)
EDITORIAL: SANTILLANA-OBRADOIRO
ISBN: 84-8224-993-3

EDUCACIÓN FÍSICA

• SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

• BUILD UP ESO 1º
ISBN: 9963-47-988X
• WORKBOOK BUILD UP ESO 1º
ISBN: 9963-47-991X FRANCÉS
• ESSENTIEL ET PLUS 1
ED.SANTILLANA FRANÇAIS (Libro do Alumno)
ISBN: 978-84-96597-03-7
• CAHIER D’EXERCICES (Caderno)
ESSENTIEL ET PLUS 1-ED.SANTILLANA
ISBN: 978-84-92729-28-9

CIENCIAS SOCIAIS

• XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º
Proxecto Os Camiños do Saber
EDITORIAL: OBRADOIRO-SANTILLANA
ISBN: 978-84-82249-96-4

RELIXIÓN

• SEN LIBRO

MATEMÁTICAS

• MATEMÁTICAS 1º-
LOS CAMINOS DEL SABER ED10
ED. SANTILLANA
ISBN: 9788429454956

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

• SEN LIBRO


CIENCIAS DA NATUREZA

• CIENCIAS DA NATUREZA 1º ESO
Proxecto Adarve
EDITORIAL: OXFORD
ISBN: 9788467357950

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

2º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

• LENGUA Y LITERATURA 2º Debate
Proyecto “Los caminos del saber”
ISBN: 9788468000114
• DICCIONARIO ESPASA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA. SECUNDARIA
EDITORIAL: ESPASA

MÚSICA

• MÚSICA I ESO
Alicia Rodríguez Blanco
Editorial EDITEX
ISBN: 978-84-9771-986-5

LINGUA GALEGA

• LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º
Os camiños do saber
Editorial Santillana-Obradoiro
ISBN: 9788499720968

FRANCÉS

• ESSENTIEL ET PLUS 2
Editorial Santillana français
ISBN: 9788492729234
• CAHIER D’EXERCICES ESSENTIELET
PLUS 2- Editorial Santillana
ISBN: 9788492729456

 

LINGUA INGLESA

• BUILD UP ESO 2 STUDENTS’S BOOK
Editorial Burlington Books
ISBN: 9789963479986
• BUILD UP ESO 2 WORKBOOK
Editorial Burlington Books
ISBN: 9789963480012

 

TECNOLOXÍA

• 2 ESO TECNOLOGÍAS
Los caminos del Saber
Editorial Santillana
ISBN: 9788429408096

CIENCIAS SOCIAIS

• XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º
Proxecto “Os camiños do saber”
Editorial Obradoiro – Santillana
ISBN: 9788499721248

 

EDUCACIÓN PARA A CIDADANIA

• SEN LIBRO

 

MATEMÁTICAS

• MATEMÁTICAS 2º-
LA CASA DEL SABER
ED. SANTILLANA
ISBN: 9788429468465

 

RELIXIÓN

• SEN LIBRO

CIENCIAS DA NATUREZA

• CIENCIAS DA NATUREZA 2º
Editorial Santillana
ISBN: 9788499721170


HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

• SEN LIBRO

EDUCACIÓN FÍSICA

• SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

 

3º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3-
Serie Toma la Palabra 2.0 (2ª ed)
EDITORIAL: SGEL
ISBN: 978-84-9778-695-9

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

• BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3ºESO
Proxecto Adarve. La trimestral gall 11
EDITORIAL: OXFORD
ISBN: 9788467358568

LINGUA GALEGA

• LINGUA E LITERATURA 3º ESO
EDITORIAL: ANAYA por trimestres
ISBN: 978-84-678-0074-6

 

PLÁSTICA

• EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 3º ESO
SERIE PERFÍS-Proxecto Os Camiños do Saber
ED. OBRADOIRO-SANTILLANA
ISBN: 978-84-8224-982-7

LINGUA INGLESA

• BUILD UP ESO 3º
ISBN: 9963-48-008X
• WORKBOOK BUILD UP ESO 3º
ISBN: 9963-48-011X

 

MÚSICA

• MÚSICA II ESO
Alicia Rodríguez Blanco-Ed. Castellano
EDITORIAL: EDITEX
ISBN: 978-84-9771-987-2

 

CIENCIAS SOCIAIS

• XEOGRAFÍA 3º ESO
Proxecto Os Camiños do Saber
EDITORIAL: OBRADOIRO-SANTILLANA
ISBN: 978-84-87937-43-9

 

EDUCACIÓN FÍSICA

• SEN LIBRO

MATEMÁTICAS

• MATEMÁTICAS 3º
LOS CAMINOS DEL SABER ED10
ED. SANTILLANA
ISBN: 9788429437751

 

TECNOLOXÍA

• 3 TECNOLOGÍAS
LOS CAMINOS DEL SABER ED10
ED. SANTILLANA
ISBN: 9788429443462

FÍSICA E QUÍMICA

• FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO CASTELLANO
Proyecto Adarve. La/ce ano 2010
ED. OXFORD
ISBN: 9788467353440

 

OPTATIVAS

FRANCÉS

• ESSENTIEL ET PLUS 3º
ED. SANTILLANA FRANÇAIS (Libro do alumno)
ISBN: 978-84-92729-26-5
• CAHIER D’EXERCICES (Caderno)
ESSENTIEL ET PLUS 3º -ED. SANTILLANA
ISBN: 978-84-92729-43-2

 

INICIACIÓN Á ELECTRICIDADE E Á  ELECTRÓNICA

• SEN LIBRO

RELIXIÓN

• SEN LIBRO

 

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

• SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

 

4º ESO ITINERARIO A

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4-
Serie “Toma la palabra” 2.0 (2ª ed)
Editorial SGEL
ISBN: 9788497787345

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

• BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º-
Proxecto Adarve
EDITORIAL: OXFORD
ISBN: 9788467371758

LINGUA GALEGA

• LINGUA E LITERATURA 4º
Editorial Anaya por trimestres
ISBN: 978-84-678-2597-8

 

FÍSICA E QUÍMICA

• FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
PROYECTO ADARVE
ED. OXFORD
ISBN: 978-84-673-7018-8

LINGUA INGLESA

• BUILD UP ESO 4 STUDENTS’S BOOK
Editorial Burlington Books
ISBN: 9789963480180
• BUILD UP ESO WORKBOOK
Editorial Burlington Books
ISBN: 9789963480210

 

MATEMÁTICAS

• MATEMÁTICAS 4º OPCIÓN B
LA CASA DEL SABER
ED. SANTILLANA
ISBN: 9788468000244

 

HISTORIA

• HISTORIA 4º
Proxecto “Os camiños do saber”
Editorial Obradoiro – Santillana
ISBN: 9788499721521

 

EDUCACIÓN FÍSICA

• SEN LIBRO

OPTATIVAS

FRANCÉS

• ESSENTIEL ET PLUS 4
Editorial Santillana français
ISBN: 9788492729296
• CAHIER D’EXERCICES ESSENTIEL ET PLUS 4
Editorial Santillana
ISBN: 9788492729449

 

TECNOLOXÍA

• SEN LIBRO

INFORMÁTICA

• SEN LIBRO

 

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS
• SEN LIBRO

PLÁSTICA

• SEN LIBRO

 

RELIXIÓN
• SEN LIBRO

MÚSICA

• MÚSICA 4 ESO-Alicia Rodríguez Blanco
Editorial EDITEX
ISBN: 978-84-9771-346-7

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

4º ESO ITINERARIO B

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4-
Serie “Toma la palabra” 2.0 (2ª ed)
Editorial SGEL
ISBN: 9788497787345

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

• BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º-
Proxecto Adarve
EDITORIAL: OXFORD
ISBN: 9788467371758

LINGUA GALEGA

• LINGUA E LITERATURA 4º
Editorial Anaya por trimestres
ISBN: 978-84-678-2597-8

 

FÍSICA E QUÍMICA

• FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
PROYECTO ADARVE
ED. OXFORD
ISBN: 978-84-673-7018-8

LINGUA INGLESA

• BUILD UP ESO 4 STUDENTS’S BOOK
Editorial Burlington Books
ISBN: 9789963480180
• BUILD UP ESO WORKBOOK
Editorial Burlington Books
ISBN: 9789963480210

 

MATEMÁTICAS

• MATEMÁTICAS 4º OPCIÓN A
LA CASA DEL SABER
ED. SANTILLANA
ISBN: 9788468000213

 

HISTORIA

• HISTORIA 4º
Proxecto “Os camiños do saber”
Editorial Obradoiro – Santillana
ISBN: 9788499721521

 

EDUCACIÓN FÍSICA

• SEN LIBRO

OPTATIVAS

FRANCÉS

• ESSENTIEL ET PLUS 4
Editorial Santillana français
ISBN: 9788492729296
• CAHIER D’EXERCICES ESSENTIEL ET PLUS 4
Editorial Santillana
ISBN: 9788492729449

 

TECNOLOXÍA

• SEN LIBRO

INFORMÁTICA

• SEN LIBRO

 

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

• SEN LIBRO

PLÁSTICA

• SEN LIBRO

 

RELIXIÓN

• SEN LIBRO

MÚSICA

• MÚSICA 4 ESO-Alicia Rodríguez Blanco
Editorial EDITEX
ISBN: 978-84-9771-346-7

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Préstamo de libros

O préstamo de libros farase a partir da entrega das notas, e según a normativa aprobada el 19 de Xunio del 2013

XUÑO

Entrega de notas

Día 24 recollida de 11 a 13 horas

Día 25 recollida de 11,00 a 12,00 horas

Día 26 recollida de 11,00 a 12,00 horas

ENTREGA DE LIBROS A LOS ALUMNOS

Día 27 de 11,00 a 12,00 horas

 

SETEMBRO

O DÍA DE ENTREGA DE NOTAS SE RECOLLERAN LIBROS DE 11,00 A 12,00 HORAS

(Días a determinar pola dirección do colexio)

O día seguinte se fará recollida e entrega de libros de 11,00 a 12,00 horas

NORMATIVA

Será de preferencia para o reparto no seguinte orde:

O/AAlumno/a que doe os seus libros do curso anterior, sen que por elo poida reclamar os libros deixados de cursos anteriores, e que pasan a pertencer ó ANPA para ser distribuidos. E que se pertenza ó ANPA

Os alumnos/as que entren no colexio por primeira vez para percibir o prestamo de libros, deberán obligatoriamente seus pais/nais uo titores/as, ser socios do ANPA, e que haxa libros disponibles.

Os libros disponibles nun curso se non fosen suficientes para repartir a cada alumno todas as asignaturas, repartiranse entre os alumnos/as os libros que haxa disponibles.

Se non houbese libros suficientes repartiranse por rigurosa orde de solicitudes feitas, segundo a normativa vixente.

5° Os libros recibidos deberán devolverse no mesmo estado en que se prestaron, para ser usados por outros/as alumnos/as.

Os libros deteriorados ou perdidos deberan ser repostos polos pais/nais ou titores/as do alumno/a que os deteriorou ou perdeu. 7° Estas normas son de obriado cumprimento para pais/nais e alumnos/as, e poderan ser variadas ou ampliadas para o mellor funcionamento deste contrato de prestamo.

 

ANPA IES FERROL VELLO anpainquedanzaferrolvello@gmail.com

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

¿QUÉ ES LA ESO?

El sistema educativo no universitario que propone la LOE se estructura en tres etapas:

Educación Infantil: de los 0 a los 6 años

Educación Primaria: etapa obligatoria y gratuita (de los 6 a los 12 años) que está distribuida en tres ciclos de dos años cada uno.

Educación Secundaria. En esta cabe distinguir:

-La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con cuatro cursos de duración.

Sigue leyendo

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Acto de despedida de curso escolar da Promoción 2010/14

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Festival de Fin de Curso da Academia de Baile FusionDance celebrado o sábado 5 de xullo no Pazo da Cultura de Narón

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Nova Axenda Escolar do Centro para o vindeiro Curso 2014/15

MODELO 2

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Nova Axenda Escolar do Centro para o vindeiro Curso 2014/15

MODELO 1

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Calendario Exames

Setembro 2014

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario