Segunda convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar: curso 2015/16

Segunda convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar: curso 2015/2016.

Xúntase a Orde do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/17558

XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografia 2015

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, consciente da relevancia e importancia da vertente escrita da lingua, a ortografía, como base dunha correcta escritura, considerou necesario potenciar o seu estudo e coñecemento, promovendo esta iniciativa en colaboración coas Comunidades Autónomas e os centros docentes, por todo iso convocou o XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía do ano 2015, co obxecto de fomentar o uso correcto da lingua española.
 
Destinatarios:
Alumnos e alumnas que se atopen matriculados durante o curso 2015/2016 no segundo curso de Bacharelato.
 
Fases:
O concurso desenvolverase en tres fases sucesivas:
  • Primeira fase: centro docente.
  • Segunda fase: Comunidade Autónoma de Galicia
  • Terceira fase: estatal.
O gañador ou a gañadora da segunda fase poderá participar na fase estatal, na que os dous primeiros clasificados serán premiados cun importe máximo de:
Primeiro premio: 1.000 euros.
Segundo premio: 500 euros.
Inscrición:
Data límite para inscribirse o centro educativo na primeira fase. 2 de outubro
Data límite de inscrición do alumnado seleccionado para participar na segunda fase. 9 de outubro
 

Páginas