El científico Ángel Carracedo responde a las preguntas que le formulan los alumnos del IES Ferrol Vello en su visita el 28 de octubre 2014, Día da Ciencia e da Tecnoloxía en nuestro centro

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

28 octubre 2014, nuestro padrino, Ángel Carracedo, nos visita y se gana a todos los alumnos con su interesantísima disertación. Gracias, Ángel, siempre es un placer contar con tu presencia.

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Premios Nacionais de Educación Secundaria Obrigatoria

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou a través da Resolución de 4 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades (BOE do 15 de setembro de 2014), os Premios Nacionais de Educación na Educación Secundaria Obrigatoria correspondentes ao ano 2014, na categoría de rendemento académico do alumnado.
A finalidade destes premios é outorgar recoñecemento ao especial aproveitamento do alumnado que cursase cun rendemento académico excelente a Educación Secundaria Obrigatoria

Destinatarios, requisitos e condicións de participación

Poderá optar a este premio o alumnado que, despois de cursar cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria durante o curso académico 2013-2014, reúna ademais os seguintes requisitos:

Ter cursado toda a Educación Secundaria Obrigatoria en calquera dos centros docentes españois, ben en réxime presencial, ben en réxime a distancia.
Ter obtido no conxunto da etapa unha nota media igual ou superior a 9,0 puntos. A nota media será a media aritmética das cualificacións de todas as materias dos catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, redondeada á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. Non se terán en conta no devandito cálculo, as cualificacións de «aptas», «exentas» ou «validadas».
Ter obtido na avaliación final de cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria unha cualificación de sobresaliente nas materias obxecto da proba.

Solicitudes: prazo de presentación e lugar

O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte días hábiles contados a partir do 15 de outubro 2014.
As solicitudes presentaranse na forma seguinte: deberase cumprir e rexistrar o formulario de inscrición que será accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: https://sede.educacion.gob.es, sección «Trámites e servizos».

Acceso á web da convocatoria no Ministerio de Educación Cultura e Deporte

Resolución do 4 de setembro de 2014 (BOE)

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

O Sr Director do IES Ferrol Vello presenta a D Ángel Carracedo

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

D Ángel Carracedo visita o noso Centro. A Nova nos xornais

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Día da Ciencia e da Tecnoloxía. Demostración nas pistas deportivas do Centro do despegue e aterrizaxe dun “Drone” (Vehículo aéreo non tripulado) para a observación de tódolos presentes

+

O 28 de outubro 2014 celebrouse no IES Ferrol Vello o Día da Ciencia e a Tecnoloxía. Neste vídeo podedes ver unha minúscula parte das actividades celebradas no patio, como o lanzamento de cohetes artesanais e a filmación aérea desde un dron.

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Foto de familia con D Ángel Carracedo

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Charla de D Ángel Carracedo

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

IES Ferrol Vello hoxe en: La Voz de Galicia

http://www.lavozdegalicia.es

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Día da Ciencia e da Tecnoloxía. Visita ao Dpto de Plásticos da UDC en Esteiro

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario