Comezamos as clases o 15 de setembro / 12,00 hs / Presentación de titores

Calendario escolar
CURSO 15-16

Orde 08/06/2015 DOG do 17/06/2015Corrección erros

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Mapa de localización do Centro

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

As bibliotecas escolares

Organización e funcionamento das bibliotecas escolares 
- Instrucións 01/09/2015 para o curso 15-16
Plan de mellora de bibliotecas escolares
Convocatoria curso 14-15Resolución

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Lexislación sobre Educación Secundaria Obrigatoria

Implantación currículum ESO e Bacharelato Instrucións para o curso 15-16
Materias de libre configuración autonómica para secundaria e bacharelato Currículo e oferta
Decreto currículo ESO e BACH Decreto 86/2015
Libros de texto e materiais curriculares
Convocatoria axudas curso 15-16 - Regulación fondo solidario para 2º e 4º de ESO
Currículo Básico ESO RD 1105/2014
Avaliación diagnóstica secundaria
Instrucións para o seu desenvolvemento curso 13-14. Datas: 3 e 4 de xuño
PCPIs
- Oferta en Galiza: Curso 13-14
Modificación RD 1631/2006 ensinanzas mínimas educación secundaria RD 1190/2012
Modificación do calendario de implantación do réxime da ESO Modificación do Real Decreto 1146/2011
Probas libres para a obtención do título da ESO para maiores de 18 Modificación da orde do 19/02/2009
Modificación ensinanzas mínimas ESO debido á Lei de Economía Sostible 
RD 1146/2011Corrección erros ao RD 1146/2011
Contratos – programa Regulación
Avaliación ESO
Orde do 21/12/2007Corrección errosOrde do 23/06/2008 que modifica á do 21/12/2007
Desenvolvemento da ESO
Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da ESO na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 12-09-07)
Programas de diversificación curricular na ESO
Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria. (DOG 21/08/07)
Complemento específico por función titorial e outras funcións docentes
Horarios da ESO
Segundo o Anexo III do decreto 133/2007
Currículo da ESO
Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 13/07/07)

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Lexislación sobre a Lingua Galega

Regulación dos Celgas nos IES co ensino de persoas adultas e nos centros de educación e promoción de adultos Proxecto de Orde
Ordes reguladoras dos Celga 
Orde 16/07/2007Orde 10/02/2014 Modifica a anterior
Plurilingüismo no ensino 
Decreto 79/2010Orde do 10/02/2014 que o desenvolve en relación á exención da materia en lingua galega
Decláranse anulados os artigos 5.2 e 12.3 do Decreto de plurilingüismo por seren contrarios a dereito Sentenza 01329/2012 do TSXG
Bases para realizar proxectos de innovación en dinamización lingüística curso 11-12
Corrección de erros da Orde do 16 de xullo de 2007 reguladora dos Celga
(DOG, 13/09/2007)
Decreto 124/2007 Regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo
(DOG, 29/06/2007)
Plan xeral de normalización da lingua galega
Aprobado no parlamento de Galiza ó 21 de setembro de 2004.
Lei 3/1983 de Normalización Lingüística
(DOG, 14/06/83)
Outra lexislación interesante sobre a lingua galega

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Iniciativas a prol do Galego no ensino

Cres que o galego é unha lingua minoritaria?Vídeo feito por Manuel Núñez Singala e Manuel Bermúdez Blanco (Servizo de Normalización Lingüística da USC)
Fraseoloxía visual en galegoVídeos do SNL da USC
Orgullosos do noso, orgullosos do galego
Coordinadora Galega de ENDL
Asociación dos Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA)
Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática (AGAPEMA)
Copa de Europa Triatlón Pontevedra 2010
En galego tamén se fai ciencia (Campaña promovida pola Comisión interuniversitaria de Política Lingüística)
Komunikando (Música da Galiza)
aCentral Folque (proxecto fundamentado no estudo, promoción e divulgación da música galega cun enfoque aberto, global e contemporáneo)
Brinquedia (Rede galega do Xogo Tradicional; aglutina a entidades que traballan arredor do patrimonio lúdico galego)
Dez razóns pola que elixirmos galego como lingua maternaCoordinadora Galega de ENDL
Radiofusiòn (A programación das Radios Municipais Galegas)
Museo Galego da Marioneta
Viravolta Títeres
Galeoke
Associaçom Galega da Língua
Portulano de recursos (Academia Galega da Língua Portuguesa)

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Nova axenda escolar para o Curso 2015/16

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Servizo de Formación do Profesorado

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Formación Permanente do Profesorado

Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2015-2016

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta

Orde do 15 de xullo de 2015: Relación de materias de libre configuración (DOG)

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Despedida de alumnos de 4º de ESO / Promoción 2011-15

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Adrián Chao: Scream / 4 julio 2015

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

“Adrián Chao: The Way You Make Me Feel. 4 julio 2015″

O noso exalumno Adrián vuelve a rendirle homenaje al añorado Michael Jackson en la gala de Fin de Curso de la Escuela de Baile Fusion Dance, de Fene.

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Sincro Ferrol: Actuación Fin de Curso, 27 junio 2015. Equipo Infantil “Combo 2″

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Libros de Texto 2015/16

1º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA Y LITERATURA 1º- DEBATE Proyecto Los Caminos del Saber ED.SANTILLANA

ISBN: 978-84-294-0811-9

PLÁSTICA

    SEN LIBRO

LINGUA GALEGA

    LINGUA E LITERATURA 1º

Os Camiños-Obradoiro (Mochila lixeira)

ED.SANTILLANA-OBRADOIRO ISBN: 84-8224-993-3

 

-DICCIONARIO LINGUA GALEGA-

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 1º ED.BURLINGTON BOOKS ISBN: 9963-47-9887

    WORKBOOK BUILD UP ESO 1º ED.BURLINGTON BOOKS ISBN: 9963-47-9917

FRANCÉS

    PARACHUTE 1 – LIVRE DE E’ELÉVE

ED.SANTILLANA FRANÇAIS

ISBN: 978-84-96597-97-6

    PACK CAHIER PARACHUTE 1

ED.SANTILLANA FRANÇAIS

ISBN: 978-84-96597-99-0

XEOGRAFÍA E HISTORIA

    XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º Proxecto Os Camiños do Saber ED.OBRADOIRO-SANTILLANA ISBN: 978-84-82249-96-4

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

MATEMÁTICAS

    MATEMÁTICAS SABER HACER ED. SANTILLANA

ISBN: 978-84-680-1441-8

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

    BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO SABER FACER

ED.OBRADOIRO SANTILLANA

ISBN: 978-84-9972-444-7

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

2º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA Y LITERATURA 2º Debate Proyecto “Los caminos del saber” ISBN: 9788468000114

    DICCIONARIO ESPASA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. SECUNDARIA

EDITORIAL: ESPASA

MÚSICA

    MÚSICA I ESO

Alicia Rodríguez Blanco

Editorial EDITEX

ISBN: 978-84-9771-986-5

LINGUA GALEGA

    LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º Os camiños do saber

Editorial Santillana-Obradoiro

ISBN: 9788499720968

 

-DICCIONARIO LINGUA GALEGA-

FRANCÉS

    ESSENTIEL ET PLUS 2

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729234

    CAHIER D’EXERCICES ESSENTIELET PLUS 2- Editorial Santillana

ISBN: 9788492729456

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 2 STUDENTS’S BOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963479986

    BUILD UP ESO 2 WORKBOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480012

TECNOLOXÍA

    2 ESO TECNOLOGÍAS Los caminos del Saber Editorial Santillana ISBN: 9788429408096

CIENCIAS SOCIAIS

    XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º Proxecto “Os camiños do saber” Editorial Obradoiro – Santillana ISBN: 9788499721248

EDUCACIÓN PARA A CIDADANIA

    SEN LIBRO

MATEMÁTICAS

    MATEMÁTICAS 2º-

LOS CAMINOS DEL SABER

ED. SANTILLANA ISBN: 9788429468465

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

CIENCIAS DA NATUREZA

    CIENCIAS DA NATUREZA 2º Editorial Santillana

ISBN: 978-84-9972-117-0

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

    SEN LIBRO

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

3º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3- Serie comenta – Proyecto saber hacer ED.SANTILLANA

ISBN: 978-84-680-1578-1

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA

    BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3ºESO

Saber facer – ED.OBRADOIRO SANTILLANA

ISBN: 978-84-9972-417-1

LINGUA GALEGA

    LINGUA E LITERATURA 3º ESO EDITORIAL: ANAYA

ISBN: 978-84-678-5332-2

PLÁSTICA

    SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 3º ED,BURLINGTON BOOKS ISBN: 9963-48-0081

    WORKBOOK BUILD UP ESO 3º ED.BURLINGTON BOOKS ISBN: 9963-48-0111

MÚSICA

    MÚSICA II ESO

Alicia Rodríguez Blanco-Ed. Castellano

ED.EDITEX

ISBN: 978-84-9771-987-2

XEOGRAFÍA E HISTORIA

    XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO ED.BAÍA EDICIÓNS (CONSORCIO) ISBN: 978-84-9995-170-6

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

    MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO SERIE RESUELVE – ED.SANTILLANA ISBN: 978-84-680-1285-8

MATEMÁTICAS APLICADAS

    MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO SERIE SOLUCIONA – ED.SANTILLANA ISBN: 978-84-680-1278-0

FÍSICA E QUÍMICA

    FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO CASTELLANO Proyecto Adarve. La/ce ano 2010

ED. OXFORD

ISBN: 9788467353440

TECNOLOXÍA

    PENDENTE SETEMBRO.

FRANCÉS

    PARACHUTE 3 – LIVRE DE E’ELEVE ED.SANTILLANA FRANÇAIS

ISBN: 978-84-9049-016-7

    PARACHUTE 3 – PACK CAHIER ED.SANTILLANA FRANÇAIS ISBN: 978-84-9049-017-4

CULTURA CLÁSICA

    PENDENTE SETEMBRO

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

4º ESO-ITINERARIO A

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4- Serie “Toma la palabra” 2.0 (2ª ed)

Editorial SGEL

ISBN: 9788497787345

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA

    BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º- Proxecto Adarve

EDITORIAL: OXFORD ISBN: 9788467371758

LINGUA GALEGA

    LINGUA E LITERATURA 4º Editorial Anaya por trimestres ISBN: 978-84-678-2597-8

FÍSICA E QUÍMICA

    FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO PROYECTO ADARVE

ED. OXFORD

ISBN: 978-84-673-7018-8

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 4 STUDENTS’S BOOK

Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480180

    BUILD UP ESO WORKBOOK

Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480210

MATEMÁTICAS

    MATEMÁTICAS 4º OPCIÓN B LOS CAMINOS DEL SABER ED. SANTILLANA

ISBN: 9788468000244

HISTORIA

    HISTORIA 4º

Proxecto “Os camiños do saber”

Editorial Obradoiro – Santillana

ISBN: 9788499721521

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

OPTATIVAS

FRANCÉS

    ESSENTIEL ET PLUS 4

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729296

    CAHIER D’EXERCICES ESSENTIEL ET PLU Editorial Santillana

ISBN: 9788492729449

TECNOLOXÍA

    SEN LIBRO

INFORMÁTICA

    SEN LIBRO

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

    SEN LIBRO

PLÁSTICA

    SEN LIBRO

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

MÚSICA

    PENDENTE SETEMBRO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4- Serie “Toma la palabra” 2.0 (2ª ed)

Editorial SGEL

ISBN: 9788497787345

PLÁSTICA

    SEN LIBRO

LINGUA GALEGA

    LINGUA E LITERATURA 4º Editorial Anaya por trimestres ISBN: 978-84-678-2597-8

MÚSICA

    SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 4 STUDENTS’S BOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480180

    BUILD UP ESO WORKBOOK Editorial Burlington Books ISBN: 9789963480210

MATEMÁTICAS

    MATEMÁTICAS 4º OPCIÓN A LOS CAMINOS DEL SABER ED. SANTILLANA

ISBN: 9788468000213

HISTORIA

    HISTORIA 4º

Proxecto “Os camiños do saber”

Editorial Obradoiro – Santillana

ISBN: 9788499721521

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

OPTATIVAS

FRANCÉS

    ESSENTIEL ET PLUS 4

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729296

    CAHIER D’EXERCICES ESSENTIEL ET PLU Editorial Santillana

ISBN: 9788492729449

TECNOLOXÍA

    SEN LIBRO

INFORMÁTICA

    SEN LIBRO

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

    SEN LIBRO

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA

    BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º Proxecto Adarve-Editorial Oxford ISBN: 9788467371758

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

FÍSICA E QUÍMICA

    FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Proyecto Adarve-Editorial Oxford ISBN: 978-84-673-7018-8

4º ESO-PDC

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

 DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 2

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL

EDITORIAL XERAIS ISBN: 978-84-9914-358-3

MÚSICA

 SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

    LET’S GO 2

ED. BURLINGTON

ISBN: 9789963478545

    WORKBOOK LET’S GO 2

ED. BURLINGTON

ISBN: 9789963482504

EDUCACIÓN FÍSICA

 SEN LIBRO

TECNOLOXÍA

 SEN LIBRO

ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO

 SEN LIBRO

INFORMÁTICA

 SEN LIBRO

OPTATIVAS

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

 SEN LIBRO
RELIXIÓN

 SEN LIBRO

 

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Consellería de Educación

Proxecto de Orde pola que establece a relación de materias de libre configuración autonómica en ESO e no Bacharelato, se regula o seu currículo e a súa oferta

http://www.edu.xunta.es/web/node/15151

 

Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Xúntase o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

http://www.edu.xunta.es/web/node/15138

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario